Informatiki ustvarjamo dodano vrednost

Kompleksne IKT ekosisteme povezujemo in centraliziramo. Z IKT resorji upravljamo učinkovito in skladno z uveljavljenimi standardi.

Izjemene rešitve zahtevajo izjemno podporo

Prepustite IKT žarišča in gordijske vozle MSP strokovnjakom, ki so posvetili svojo profesionalno pot reševanju in optimizaciji zapletenih procesov. 

V vašo informatiko integriramo skupek

Kibernetična & EDR varnost

Zagotavljanje popolne kibernetične varnosti je skupek kompleksnih orodij in opreme ter preventivnega ravnanja vseh uporabnikov znotraj organizacije.

Smo zlati partner enega najbolj renomiranih vendorjev celovitih varnostnih rešitev, ki obenem zagotavlja tudi dislocirano, varovano hrambo podatkov. 

V vaše poslovanje integriramo:

 • antivirusno & antikripto zaščito
 • redna penetracijska testiranja varnostnih mehanizmov
 • testiranje uporabnikov s phishing poskusi
 • varovanje in arhiviranje podatkov

Infrastuktura kot rešitev najema resorjev je stroškovno, praktično ter produkcijsko najbolj učinkovita stroškovna metoda upravljanja z resorji podjetja.

Namesto lastnih zalog, amortizacije, ipd., kar je za podjetje zgolj breme, pretvarjamo opremo v optimalni iznos, ki zagotavlja, da ima podjetje:

 • natanko toliko opreme kot jo v danem trenutku potrebuje
 • vedno na voljo aktualno opremo, primerno svojim primarnim nalogam
 • vselej sodobno opremo,  skladno s sodobnimi tehnologijami
 • opremo kateri življenjski cikel nikoli ne zastara
 • znatno manj knjigovodskega upravljanja

 

Poslovnim partnerjem omogočamo najem infrastrutkure opreme iz nabora XaaS storitev:

 • HaaS (Hardware, računalnika oprema)
 • NaaS (Network, omrežna oprema)
 • SaaS (Software, programska oprema)

IT dokumentni sistem je temeljni kamen digitalizacije podjetja. Digitalizacija se prične tam kjer se digitalizacija v osnovi dogaja – v informatiki.

Omogoča nam briljantno konsolidacijo ter zelo učinkovit pretok znanja, informacij in izkušenj z internimi  IT službami takrat, ko upravljamo z zunanjimi ali tretjimi službami.

Z IT dokumentnim sistemom našim partnerjem implementiramo:

 • bazo znanja
 • pregled nad življenjskim ciklom IKT infrastrukture
 • seznam IKT infrastrukture
 • upravljanje z gesli
 • vse ostale IKT relevantne dokumente, podatke, zapise,…

Kaj je digitalizacija in kako se tega pojma lotit? Digitalizacija po Gartnerju:

Je uporaba digitalnih tehnologij za spremembo poslovnega modela ter zagotavljanje novih priložnosti za ustvarjanje prihodkov in vrednosti; je proces prehoda na digitalno poslovanje.

53% anketiranih organizacij večjega obsega se sooča z dvakrat daljšim digitalnim prehodom kot so sprva predvidevali. Kot razlog navajajo pomanjkanje kulturne pripravljenosti. Vendar kaj to pomeni v praksi?

Digitalizacija pomeni pomemben preklop v kulturnem mindsetu organizacije. Grobo ga ločimo na 5 sklopov, kjer je vsak sklop natančno načrtovan in opredeljen. 

V praksi digitalizacija pomeni najmanj prehod na orodja s katerimi organizacija:

 • oplemeniti in poenostavi upravljanje z resorji  
 • oplemeniti in digitalizira procesne tokove znotraj organizacije
 • poveča učinkovitost zaposlenih
 • oplemeniti in digitalizira procesne tokove navzven
 • dosega dodano vrednost

 

Pot digitalizacije se prične v celostnemu, učinkovitemu upravljanju z IKT okoljem.

ITSM je način, kako IT ekipe skrbijo za celovito zagotavljanje IKT storitev svojim partnerjem. To vključuje dejavnosti načrtovanja in oblikovanja novih IT storitev. ITSM pomeni nadzor večih procesov, kot so:

 • upravljanje težav
 • upravljanje IKT resorjev
 • upravljanje incidentov
 • upravljanje zahtevkov za storitve

 

Ključni faktor pri upravljanju IT storitev je Service Desk. Service Desk se po Help Desku, ki je fokusiran zlasti na specifičen problem v izdelku ali storitvi, naprecej razlikuje.

Z integracijo Service Deska v vašo organizacijo vpeljemo:

 • upravljanje incidentov: ponovna vzpostavitev normalnega delovanja, ko gre nekaj narobe.
 • upravljanje zahtevkov za storitve: odobritev dostopa do nove tehnologije
 • upravljanje znanja: ustvarjanje in objavljanje uporabnih virov za uporabnike
 • samopomoč: omogočanje uporabnikom, da sami rešujejo težave, povezane s tehnologijo
 • (s)poročanje: obveščanje o pomembnih spremembah, težavah ali dogodkih

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je predloga, zasnovana za standardizacijo izbire, načrtovanja, zagotavljanja, vzdrževanja in celotnega življenjskega cikla storitev IT v podjetju.

ITIL metode so najbolj priznan standard v upravljanju IKT, ki je priznan po vsem svetu. 

msp storitve računalništvo in informatika

Kibernetična varnost

TCO, ROI, KPI

vCIO

IKT infrastruktura

Izobraževanje & ozaveščanje kadrov

Racionalizacija & optimizacija

SaaS & Hibridno-oblačne rešitve

HaaS & najem opreme

NaaS & najem omrežne opreme

Digitalizacija se prične z digitalizacijo informatike

IT dokumentni sistem

Proaktivni monitoring & upravljanje

Po prvem kliku je vse enostavneje

Jezik